Sto­ne­hen­ge – voor­bij het mys­te­rie

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

GAL­LO-RO­MEINS MU­SE­UM

WWW.GALLOROMEINSMUSEUM.BE Sto­ne­hen­ge spreekt zelfs nu nog steeds tot de ver­beel­din­gen van ve­len. Al dui­zen­den ja­ren staat het mo­nu­ment zo’n 13 ki­lo­me­ter ten noord­wes­ten van Sa­lis­bu­ry. Elk jaar ko­men er nog steeds veel men­sen bij­een om sa­men de zon­ne­wen­de te er­va­ren en in 1986 is het bouw­werk toe­ge­voegd aan de We­rel­derf­goed­lijst van UNESCO.

Nieuws­gie­rig ge­wor­den? Van­af 13 ok­to­ber kun je in het Gal­lo-Ro­meins Mu­se­um te­recht en word je ge­trak­teerd op on­der an­de­re schaal­mo­del­len, in­ter­views met ar­che­o­lo­gen en 3D-vi­su­a­li­sa­ties van het be­roem­de bouw­werk. Kun je niet wach­ten en wil je met­een meer over Sto­ne­hen­ge te we­ten ko­men? Bla­der dan snel door naar pa­gi­na 46 in dit num­mer. Daar ver­tel­len we je meer over dit ou­de mo­nu­ment in het ar­ti­kel ‘Sto­ne­hen­ge ont­ra­feld’.

13 ok­to­ber 2018 t/m 21 april 2019

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.