I300

Auto Review - - NIEUWS -

Dat de BMW i3 een mi­nie­me fa­ce­lift heeft on­der­gaan (zie het ar­ti­kel op pa­gi­na 126), zie je al­leen wan­neer je hem in de kleur Pro­to­nic Blue be­stelt. De­ze was tot nu toe voor­be­hou­den aan de i8. Het gro­te nieuws is on­zicht­baar, want de ver­nieuw­de i3 heeft een ac­cu­pak­ket waar­mee de ac­tie­ra­di­us van 190 naar 300 ki­lo­me­ter wordt ver­groot. Zelfs wan­neer je con­stant de air­co en de ra­dio aan hebt staan, kom je er nog 200 ki­lo­me­ter ver mee, zo be­looft BMW. Hoe­wel de ca­pa­ci­teit van de ac­cu steeg, is er niets ver­an­derd aan het ge­wicht en de af­me­tin­gen van het pak­ket. Ook de pres­ta­ties ble­ven het­zelf­de: de i3 sprint in 7,3 se­con­den naar 100 km/h en heeft een top­snel­heid van 150 km/h. Met een snel­la­der is de ac­cu in drie uur op­ge­la­den. Laad je hem via het licht­net op, dan moet je on­ge­veer tien uur wach­ten. Er is goed nieuws voor wie nu al een i3 heeft: het nieu­we ac­cu­pak­ket is ook voor het hui­di­ge mo­del le­ver­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.