Eén feest­num­mer­tje

Auto Review - - NIEUWS -

BMW be­staat 100 jaar en dat vie­ren ze met een ju­bi­le­um­uit­voe­ring van de 7-se­rie. Al­leen de naam is al in­druk­wek­kend: BMW In­di­vi­du­al 7-se­rie The Next 100 Ye­ars. Ne­der­land krijgt maar een exem­plaar. Die ene ko­per mag zelf kie­zen wel­ke mo­tor­va­ri­ant hij wil: de 740i Plug-In Hy­brid, de 750i met V8-mo­tor of de twaalf­ci­lin­der 760i. De me­tal­lic lak is spe­ci­aal voor de ju­bi­le­um­uit­voe­ring sa­men­ge­steld, net als de 20inch licht­me­ta­len wie­len en het rook­wit­te Me­ri­no-le­ren in­te­ri­eur. De he­mel­be­kle­ding is van leer en al­can­ta­ra. El­ke klant die de ju­bi­le­um­ver­sie van de 7-se­rie koopt, krijgt er een ex­clu­sie­ve Mont­blanc-vul­pen met een gou­den punt bij, in de­zelf­de kleur als de au­to. Op de B-stij­len, de strip bo­ven het dash­board­kast­je en de hoofd­steu­nen zit­ten hand­ge­maak­te lo­go's met de tekst The­next100ye­ars. Elk van de hon­derd exem­pla­ren is ge­num­merd, waar­voor je op het dek­sel van de be­ker­hou­der in de mid­den­con­so­le het num­mer­plaat­je vindt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.