Geen pa­ni­que

Auto Review - - NIEUWS -

Reu­ring in Frank­rijk: Re­nault komt met de nieu­we Scé­nic. Cit­ro­ën re­a­geert met een ge­fa­ce­lif­te C4 Pi­cas­so. Veel ver­an­der­de er niet: de Pi­cas­so kreeg een nieu­we neus en een twee­kleu­rig dak. Ver­der kreeg hij een een hands­free ach­ter­klep, een geup­da­tet in­fo­tain­ment­sys­teem en een nieu­we 130 pk ster­ke Pu­reTech-mo­tor met een zes­t­raps au­to­maat. Ook de vei­lig­heids­uit­rus­ting werd uit­ge­breid: de C4 Pi­cas­so heeft ver­keers­bord­her­ken­ning, adap­tie­ve crui­se control, la­ne de­par­tu­re warning, ver­moeid­heids­her­ken­ning en een spoor­as­sis­tent. Cit­ro­ën heeft de prij­zen van de ver­nieuw­de C4 Pi­cas­so nog niet be­kend­ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.