Ama­roc­ky II

Auto Review - - NIEUWS -

De fa­ce­lift die Volks­wa­gen zijn pick-up Ama­rok geeft, heeft wei­nig om het lijf. Ui­ter­lijk bleef het be­perkt tot een iets an­de­re gril­le en nieu­we lich­ten. On­der de ho­ge mo­tor­kap ver­an­dert veel meer, want daar ligt nu de V6 TDI-die­sel uit de Tou­areg. De mo­tor heeft een in­houd van drie li­ter en een ver­mo­gen van 224 pk. La­ter wor­den nog mo­to­ren met 163 en 204 pk aan het pro­gram­ma toe­ge­voegd. Bij de ver­nieuw­de Ama­rok heb je de keu­ze uit ach­ter­wiel­aan­drij­ving, in­scha­kel­ba­re vier­wiel­aan­drij­ving of per­ma­nen­te vier­wiel­aan­drij­ving met een Tor­sen-dif­fe­ren­ti­eel. Door­dat het kop­pel is toe­ge­no­men tot 550 Nm, heeft de her­zie­ne Ama­rok een maxi­mum trek­ge­wicht van 3,5 ton. In de herfst staat de Ama­rok bij de dea­ler, on­der meer in de spe­ci­a­le Ad­ven­tu­re-uit­voe­ring die voor­zien is van een in de car­ros­se­rie­kleur ge­spo­ten sports­bar, 20-inch wie­len, bi-xe­n­on­kop­lam­pen en led-dag­rij­ver­lich­ting. Volks­wa­gen heeft nog geen prij­zen be­kend­ge­maakt. Al­leen de Ama­rok met dub­be­le ca­bi­ne komt naar Ne­der­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.