€ 1999

Auto Review - - EEN STADSAUTO VOOR 2000 EURO -

1,6-li­ter vier­ci­lin­der, die de lich­te Ka aan goe­de pres­ta­ties hielp. Bo­ven­dien werd het on­der­stel ver­der aan­ge­scherpt, waar­door de au­to nu nog snel­ler en ge­mak­ke­lij­ker door de stad is te stu­ren. De jacht naar een par­keer­plek wordt zo net een spel­le­tje. Wij von­den een fel­blau­we Ford SportKa met ori­gi­ne­le licht­me­ta­len wie­len en le­ren be­kle­ding. Sa­men met de bre­de­re, in car­ros­se­rie­kleur ge­spo­ten wiel­kui­pen ge­ven de­ze ex­tra's de au­to een spor­tie­ve uit­stra­ling, waar­door hij een stuk min­der lief lijkt dan de min­der krach­ti­ge stan­daard­mo­del­len. De vo­ri­ge ei­ge­naar heeft re­la­tief wei­nig ki­lo­me­ters met de au­to ge­maakt en heeft hem goed on­der­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.