Cit­ro­ën Saxo

Auto Review - - EEN STADSAUTO VOOR 2000 EURO -

Kijk maar eens goed naar de ach­ter­kant van de­ze don­ker­blau­we Cit­ro­ën Saxo. Wie links naast de num­mer­plaat kijkt, ziet mis­schien een klei­ne stic­ker van de Nür­bur­g­ring op de­ze spor­tie­ve hatch­back zit­ten. In eer­ste in­stan­tie lijkt dit een grap, want wie gaat er nou met een stads­au­to de Groe­ne Hel op? Schijn be­driegt, want de au­to die we heb­ben uit­ge­ko­zen is niet zo­maar een Saxo. Het is een VTS. Des­tijds was dit de ver­sie die je moest heb­ben als je spor­tief voor de dag wil­de ko­men. Van bui­ten is het mo­del te her­ken­nen aan gro­te licht­me­ta­len wie­len, de wiel­kuip­ver­bre­ders en het spoi­ler­pak­ket, ter­wijl de au­to on­der­huids een stuk strak­ker

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.