Volks­wa­gen New Beet­le

Auto Review - - EEN STADSAUTO VOOR 2000 EURO -

Sinds een jaar of vijf­tien staan re­tro­mo­del­len vol­op in de be­lang­stel­ling. BMW bracht de suc­ces­vol­le New Mi­ni uit en je komt op ie­de­re straat­hoek Fi­ats re­ïn­car­na­tie van de 500 te­gen. Nieuw kos­ten de­ze au­to's een flin­ke duit, maar ook als je min­der te be­ste­den hebt kun je ge­mak­ke­lijk met de­ze trend mee­doen. Je kunt bij­voor­beeld kie­zen voor een Volks­wa­gen New Beet­le, die lijkt op de al­ler­eer­ste Ke­ver. Vrij­wel al­les aan dit mo­del is rond: de kop­lam­pen, de spat­bor­den en zelfs het in­stru­men­ten­pa­neel. Hoe gui­tig de­ze vorm­ge­ving ook is, de tech­niek is dat niet. Die komt recht­streeks uit de Golf, wat wel als voor­deel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.