€ 1999

Auto Review - - EEN STADSAUTO VOOR 2000 EURO -

heeft dat de au­to goed da­ge­lijks in­zet­baar is. Van­daar dat veel ge­bruik­te exem­pla­ren een ho­ge ki­lo­me­ter­stand heb­ben. Wij heb­ben een exem­plaar ge­von­den dat juist niet zo­veel ki­lo­me­ters heeft ge­maakt. Het is een New Beet­le uit 1999 met een 115 pk ster­ke twee­li­ter mo­tor. De­ze ben­zi­ne­mo­tor werd uit­slui­tend ge­le­verd in com­bi­na­tie met het High­li­ne-pak­ket, wat ga­rant staat voor een rij­ke stan­daard­uit­rus­ting. Om luxe zit je dus niet ver­le­gen, want de­ze New Beet­le heeft air­con­di­ti­o­ning, ver­warm­ba­re bui­ten­spie­gels en elek­tri­sche ra­men. Bo­ven­dien is de on­der­houds­his­to­rie be­kend en heeft de­ze au­to nog maar één ei­ge­naar ge­had.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.