Smart For­four

Auto Review - - EEN STADSAUTO VOOR 2000 EURO -

De Smart Fort­wo was een spraak­ma­ken­de au­to van­af het mo­ment dat hij werd voor­ge­steld. De au­to was ex­treem klein, was al­leen le­ver­baar met klei­ne drie­ci­lin­ders en had slechts plek voor twee per­so­nen. Meer had je niet no­dig in een druk­ke stad, waar par­keer­plaat­sen schaars zijn en een laag ver­bruik wen­se­lijk is. Al snel werd de Fort­wo als ul­tie­me stads­au­to be­stem­peld. Zo'n Fort­wo is lang niet voor ie­der­een in­te­res­sant. Je zult maar met vier per­so­nen wil­len rei­zen. In 2004 ont­wik­kel­de Smart sa­men met Mit­su­bis­hi de For­four. Het ty­pi­sche de­sign met de zicht­ba­re vei­lig­heids­kooi keer­de te­rug, ter­wijl er in de mo­tor­ruim­te van de ba­sis­ver­sies een

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.