€ 1995

Auto Review - - EEN STADSAUTO VOOR 2000 EURO -

( gro­te­re) drie­ci­lin­der lag en de duur­de­re mo­del­len door een vier­ci­lin­der wer­den aan­ge­dre­ven. De For­four werd geen suc­ces. Al na twee jaar viel het doek voor de gro­te klei­ne Smart, die bij Ne­dCar in Born w erd ge­bouwd. Wij von­den een zwar­te For­four 1.1 met een vrij ho­ge ki­lo­me­ter­stand, maar dat moet geen pro­ble­men op­le­ve­ren voor de 75 pk ster­ke Mit­su­bis­hi-drie­ci­lin­der. Al­leen wordt de au­to met de­ze mo­tor nooit een snel­heids­dui­vel. Ver­der valt op dat de vei­lig­heids­kooi zwart ge­lakt is, waar­door een be­lang­rijk deel van het ty­pi­sche Smart­uiter­lijk nau­we­lijks op­valt. Toch blijft het een leu­ke au­to om te zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.