POR­SCHE CAY­EN­NE

Auto Review - - VER­GE­LIJ­KEN­DE TEST -

De car­ros­se­rie van bei­de au­to's is erg on­o­ver­zich­te­lijk, de stan­daard par­keersen­so­ren zijn geen over­bo­di­ge luxe. Dat geldt ze­ker als je moet ma­noeu­vre­ren met een aan­han­ger – ja, zelfs de Ben­tay­ga is met een trek­haak te be­stel­len. Een Kip-ca­ra­van zien we er niet snel aan­han­gen, maar ook het paard en de zeil­boot moe­ten na­tuur­lijk ver­voerd wor­den … De trek­haak komt elek­trisch on­der de bum­per van­daan en de Bent­ley kan een aan­han­ger van 3,5 ton trek­ken. Dat de Cay­en­ne niet meer de jong­ste is, merk je voor­al aan de be­die­ning en de vei­lig­heids­uit­rus­ting. De me­nu­s­truc­tuur van het tou­chs­creen is niet erg lo­gisch. Ver­der kun je, in te­gen­stel­ling tot bij de Bent­ley, geen nacht­zicht­as­sis­tent, head-up dis­play of pre­ven­tie­ve crash­sen­so­ren be­stel­len.

COM­FORT Veel com­fort in de Cay­en­ne, nog meer com­fort in de Bent­ley.

Ver­ge­le­ken met de Ben­tay­ga is het in de Cay­en­ne be­hel­pen op luxe­ge­bied. Maar al­les is re­la­tief. Heel veel knop­pen, on­der meer voor het in­scha­kel­ba­re sper­dif­fe­ren­ti­eel, de ni­veau­re­ge­ling van de car­ros­se­rie en de in­stel­ling van de adap­tie­ve schok­dem­pers. De Cay­en­ne is min­der chic, maar wel rui­mer dan de Bent­ley. De kli­maat­be­heer­sing is op­ti­o­neel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.