Oran­ge is the new Black

Auto Review - - Nieuws -

Men ne­me een licht­ge­wicht au­tootje met ach­ter­wiel­aan­drij­ving en voe­ge daar een com­pact tur­bom­o­tor­tje aan toe. Renault deed het en cre­ëer­de zo de Twin­go GT. De mo­tor is piep­klein: hij heeft drie ci­lin­ders en een in­houd van 0,9 li­ter. Toch is het ver­mo­gen be­paald niet piep­klein: het blok­je le­vert 110 pk en dat is 20 pk meer dan de ge­wo­ne TCe-drie­ci­lin­der. Het in­laat­tra­ject en het mo­torm­a­na­ge­ment wer­den aan­ge­past om dit ex­tra ver­mo­gen te cre­ë­ren. Om de spor­tie­ve sen­sa­tie te ver­gro­ten, be­looft Renault ons een min­der vroeg in­grij­pend ESP, een spor­tie­ver on­der­stel en een di­rec­te­re be­stu­ring. Ook de ver­hou­din­gen van de ver­snel­lings­bak wer­den aan­ge­past. Ui­ter­lijk ver­toon is er ook: dub­be­le uit­laat­pij­pen, 17-inch licht­me­taal en aan de lin­ker­kant een roos­ter om de mo­tor ver­koe­ling te gun­nen. Het mooist be­wa­ren we voor het laatst: wij zijn bij­zon­der ge­char­meerd van de oran­je kleur. He­laas zwijgt Renault over de sprint­tij­den en de top­snel­heid van de Twin­go GT. Ook over de prij­zen wil­len de Fran­sen nog niets kwijt. Wel is be­kend dat de Twin­go GT dit na­jaar zijn de­buut maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.