De S van saai

Auto Review - - Nieuws -

Na­tuur­lijk mo­gen we niet oor­de­len voor­dat we met de au­to ge­re­den heb­ben. Maar de laat­ste Audi S4 was zo per­fect dat hij ei­gen­lijk een beet­je saai was. Zou Audi in de nieu­we S4 wat meer emo­tie ge­stopt heb­ben? Aan de kracht zal het niet lig­gen: de 3.0 TFSI-zes­ci­lin­der le­vert 354 pk ver­mo­gen en 500 Nm kop­pel. Daar­mee is de hon­derd­sprint in 4,7 se­con­den ge­piept. Te­ge­lijk denkt Audi dat een ver­bruik van 7,3 l/100 km (1 op 13,7) mo­ge­lijk moet zijn. De stan­daard acht­traps au­to­maat le­vert daar zijn bij­dra­ge aan. Ge­heel vol­gens de laat­ste mo­de wist Audi het ge­wicht met 75 ki­lo te­rug te bren­gen ten op­zich­te van het ou­de mo­del. Om de rij­ei­gen­schap­pen span­nen­der te ma­ken, stuurt het quat­tro-sys­teem het mees­te ver­mo­gen naar de ach­ter­wie­len. In snel­le boch­ten zorgt tor­que vec­to­ring er­voor dat de au­to scher­per van rich­ting ver­an­dert. Nog meer goed nieuws voor spor­tie­ve rij­ders: het sport­on­der­stel ligt 23 mil­li­me­ter dich­ter op het as­falt dan bij de ge­wo­ne A4. Als van­ouds komt de S4 als se­dan en als Avant. Voor 76.000 eu­ro staat hij te koop, voor de Avant be­taal je 2300 eu­ro meer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.