Lau­rens van den Strak­ker

Auto Review - - Nieuws -

Je moet heel goed kij­ken om te zien wat er an­ders is aan de ge­fa­ce­lif­te Renault Clio. Het ont­werp van Lau­rens van den Ac­ker is na vier jaar nog steeds up-to-da­te, dus werd de com­pac­te au­to al­leen iets bij­ge­punt. Het ui­ter­lijk is een frac­tie strak­ker, dank­zij een bre­de gril­le on­der in de voor­bum­per, een nieu­we ach­ter­bum­per en led-kop­lam­pen met C-vor­mi­ge dag­rij­ver­lich­ting. Je her­kent de ver­nieuw­de Clio ook aan de vier nieu­we lak­kleu­ren: in­tens rood, ti­ta­ni­um­grijs, staal­blauw en pa­rel­moer­wit. Voor het in­te­ri­eur gaat Renault ma­te­ri­a­len uit zijn gro­te­re mo­del­len ge­brui­ken, waar­door het dash­board er be­ter uit­ziet en ste­vi­ger aan­voelt. Dat is ten­min­ste de be­doe­ling, we wil­len het eerst zelf zien en voe­len. Renault shopt niet al­leen voor ma­te­ri­a­len bij de Mé­ga­ne en de Ta­lis­man, ook de 110 pk ster­ke die­sel­mo­tor wordt over­ge­he­veld naar de Clio. De dCi 110 wordt ge­kop­peld aan een hand­ge­scha­kel­de zes­bak. Voor­heen was de dCi 90 de eni­ge keu­ze voor die­sel­rij­ders. Het aan­bod ben­zi­ne­mo­to­ren blijft het­zelf­de, met de TCe 90 en de TCe 120, maar van de TCe 120 komt nu ook een hand­ge­scha­kel­de ver­sie. Voor­heen was hij al­leen le­ver­baar met een au­to­maat. De prij­zen wor­den bin­nen­kort be­kend ge­maakt. Als Renault die maar niet af­kijkt van de duur­de­re mo­del­len ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.