Troll­sti­gen

(Noor­we­gen)

Auto Review - - Puzzstar Puzzel -

Je be­zoekt Noor­we­gen voor de rui­ge na­tuur en de prach­ti­ge fjor­den. Dat er ook een berg­pas met elf haar­speld­boch­ten ligt, is een ver­ma­ke­lij­ke bij­kom­stig­heid. Tij­dens je au­to­va­kan­tie hoef je er niet eens hon­der­den ki­lo­me­ters voor om te rij­den, want de kans is groot dat je toch al in de buurt komt van de Troll­sti­gen. De be­kend­ste berg­pas van Noor­we­gen ligt na­me­lijk in de buurt van het toe­ris­ti­sche dorp­je Gei­ran­ger, wat weer be­kend staat om het Gei­ran­ger-fjord: het mooi­ste fjord van Noor­we­gen.

De Troll­sti­gen heeft al­les: haar­speld­boch­ten, goed as­falt en een wa­ter­val. De rots­wand be­staat uit zwar­te ste­nen en is be­groeid met groe­ne strui­ken en geel mos. De slin­ger­weg heeft een stij­gings­per­cen­ta­ge van ne­gen pro­cent en bo­ven­aan staat een uit­kijk­punt. Hier kun je door de door­zich­ti­ge vloer een na­be­schou­wing hou­den. Hier zie je ook of het rus­tig ge­noeg is op de pas om nog een keer af te da­len en weer om­hoog te klim­men.

Voor de men­sen die door­rij­den naar Gei­ran­ger heb­ben we een avon­tuur­lij­ke wan­del­tip: neem de sight­see­ing- boot door het fjord en vraag aan de ka­pi­tein of hij je op de te­rug­weg af­zet bij de berg­wand. Hier spring je van de boot op een piep­klei­ne ka­de. Ver­vol­gens klim je in drie uur tijd over uit­ge­hak­te trap­tre­den langs en over de berg­wand van het fjord. De in­ten­sie­ve wandeling brengt je langs de mooi­ste uit­kijk­pun­ten te­rug naar Gei­ran­ger. Bart Smak­man

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.