Afri­ka tot in Ame­ri­ka

Auto Review - - Lifestyle -

De mei­den­groep K3 zingt niet al­leen “Afri­ka tot in Ame­ri­ka”, wat ove­ri­gens twee prach­ti­ge va­kan­tie­be­stem­min­gen zijn, maar gaat die­per op de stof in met de zin er­na: “Van op de Hi­ma­laya tot in de woes­tijn”. Dat brengt ons op de vraag: kun je op va­kan­tie naar de Hi­ma­laya? Dat zoe­ken we uit op www.va­kan­tie­bou­le­vard.nl. Hier lees je reis­ver­ha­len van ge­lijk­ge­zin­de avon­tu­riers en boek je bij­zon­de­re rei­zen van uit­een­lo­pen­de reis­spe­ci­a­lis­ten. We be­kij­ken de avon­tuur­lij­ke rei­zen en klik­ken op ‘Azië’, want de Hi­ma­laya ligt in Ne­pal. Daar vin­den we de vir­tu­e­le win­kel van reis­aan­bie­der Tra­vel Ne­pal, die ons een 17-daag­se reis aan­biedt waar­bij we door oud Kath­man­du gaan wan­de­len en van­uit een in­druk­wek­ken­de val­lei de top­pen van de Hi­ma­laya gaan spot­ten. Klinkt goed. We be­dan­ken K3 en Va­kan­tie­bou­le­vard.nl voor de tip.

Voor elk bud­get www.va­kan­tie­bou­le­vard.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.