Tent met vlucht­au­to

Auto Review - - Lifestyle -

Op de mooi­ste plek­ken ter we­reld staan geen ho­tels. Daar speelt Audi han­dig op in met een op­blaas­ba­re tent die je kunt kop­pe­len aan de ach­ter­kant van je Audi Q3, Q5 of Q7. De tent op­zet­ten is een ei­tje: uit­rol­len en op­bla­zen. Naar­ma­te je de lucht­com­par­ti­men­ten vol­ler pompt, komt het ge­vaar­te van­zelf om­hoog. De sta­hoog­te is op z’n hoogst 2,18 me­ter en er is ruim­te voor drie slaap­plaat­sen. Zon­der ha­rin­gen kan de tent wind­snel­he­den tot 70 km/h aan. Voor wie toch bang is dat de tent over de rand van de we­reld waait, wor­den tent­ha­rin­gen mee­ge­le­verd. Mocht je hal­ver­we­ge de nacht toch geen heil meer zien in het kam­pe­ren, dan staat je au­to let­ter­lijk bin­nen hand­be­reik en kun je te­rug­rij­den naar de be­woon­de we­reld met com­for­ta­be­le ho­tels.

1390 eu­ro shop.audi.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.