Road­sters

De Mi­ni Coo­per Ca­brio en de Maz­da MX-5 bie­den heel veel rij­ple­zier, ter­wijl ze ook nog eens be­taal­baar zijn. Bei­de mo­del­len wer­den vo­rig jaar vol­le­dig ver­nieuwd. Als nou ook het weer eens be­ter werd …

Auto Review - - Inhoud - Tekst: El­mar Sie­pen, Mark van Som­me­ren • Foto’s: Da­nie­la Loof

Maz­da MX-5, Mi­ni Coo­per Ca­brio

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.