Luxe suv's

Wat Ja­gu­ar be­treft, kun­nen Audi en BMW wel hun bie­zen pak­ken. De nieu­we F-Pa­ce nes­telt zich vol over­tui­ging tus­sen de Q5 en de X3. Is Ja­gu­ars eer­ste suv echt zo goed, of spe­len de Brit­ten bluf­po­ker? De krach­tig­ste die­sel­ver­sies leg­gen de kaar­ten op ta­fel.

Auto Review - - Inhoud - Tekst: Mar­kus Schön­feld, Igor Stuif­zand • Foto’s: Klaus Hu­ber-Aben­d­roth

Audi SQ5, BMW X3, Ja­gu­ar F-Pa­ce

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.