Een keer, nooit weer

Auto Review - - Nieuws -

Als je veel geld hebt, kan al­les. Zo heeft Fer­ra­ri op ver­zoek van een Brit­se klant een uniek exem­plaar van de 458 Spe­ci­a­le ge­maakt. Het Fer­ra­ri Sty­ling Cen­tre nam het chas­sis en de aan­drijf­lijn van de 458 Spe­ci­a­le en liet zich lei­den door de wen­sen van de klant. Hij wil­de ex­treem spor­tie­ve lij­nen en de raam­par­tij moest een ge­heel wor­den, ver­ge­lijk­baar met het vi­zier van een helm. Daar­om wer­den de a-stij­len zwart ge­lakt zo­als bij een Fer­ra­ri GTO uit 1984. De au­to is uit­ge­voerd in de kleur Bi­an­co Ita­lia en de ge­kleur­de stri­ping brengt een ode aan de Ita­li­aan­se vlag. De car­ros­se­rie is com­pleet nieuw en met de hand ge­maakt van alu­mi­ni­um, met kool­stof­ve­zel voor- en ach­ter­bum­pers. De ae­ro­dy­na­mi­ca ging op de schop en de 458 MM Spe­ci­a­le kreeg nieu­we lucht­in­la­ten aan de zij­kant. Hier­door wordt meer lucht recht­streeks naar de mo­tor­ruim­te ge­stuurd, ter com­pen­sa­tie van de aan­ge­past ach­ter­kant. Die be­schikt nu over een spoi­ler. Het in­te­ri­eur is be­kleed met bruin leer en ver­sierd met wit­te stik­sels. De knop­pen zijn om­lijnd met mat­wit­te rin­gen. De 458 Spe­ci­a­le is de laat­ste Fer­ra­ri met een at­mos­fe­ri­sche acht­ci­lin­der. De hoog­toe­ri­ge 4,5-li­ter V8 pro­du­ceert 605 pk bij 9000 tpm (!). Het is niet be­kend hoe­veel de Brit­se klant heeft be­taald voor de­ze one-off. De re­gu­lie­re 458 Spe­ci­a­le stond in de prijs­lijst voor 290.032 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.