Vloei­stof­koe­ling

Auto Review - - LIFESTYLE -

Vol­gend jaar daalt de bij­tel­ling van leu­ke au­to’s van 25 naar 22 pro­cent en daar mag op ge­dron­ken wor­den. Bij­voor­beeld cham­pag­ne. Porsche ver­koopt de al­ler­bes­te fles­sen­koe­ler voor de al­ler­bes­te fles. De koe­ler is een ge­rib­bel­de ci­lin­der van de vroe­ge­re lucht­ge­koel­de 911-mo­del­len. Hij is ge­maakt van ge­a­no­di­seerd alu­mi­ni­um en heeft een la­ser­gra­vu­re van het Porsche-em­bleem én het lo­go. Net als bij een ech­te Porsche wordt hij ge­le­verd met on­der­houds­in­struc­ties: schoon­ma­ken moet met een dro­ge, an­ti­sta­ti­sche mi­cro­ve­zel­doek. Ons drank­je mag dan voor­tref­fe­lijk ge­koeld zijn, toch krij­gen we het Spaans be­nauwd van de prijs ...

478 eu­ro www.porsche-shop.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.