Klik, print, en so­fort!

Auto Review - - LIFESTYLE -

We ken­nen Lei­ca van de hoog­waar­de fo­to­ca­me­ra’s: veel kwa­li­teit voor het geld.geld Met de So­fort komt het be­drijf met een in­stant­ca­me­ra. Een ap­pa­raat waar­mee je fo­to’s di­rect klaar zijn, in de volks­mond: Po­la­roid. De prijs die Lei­ca vraagt, schept ho­ge ver­wach­tin­gen. En die wor­den in­ge­lost. Zo hand­zaam als het ap­pa­raat is, zo­veel tech­no­lo­gie zit er­in ge­propt. De ons be­ken­de Po­la­roid is toch voor­al ge­schikt voor sel­fie­ach­ti­ge por­tret­ten op feest­jes, maar de Lei­ca So­fort – in hip­pe kleur­tjes en met ap­pe­tij­te­lijk ui­ter­lijk – is ook ge­schikt voor fraaie land­schaps­fo­to’s. Koop er wel ge­lijk wat mag­neetjes bij, de koel­kast komt weer vol te han­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.