Bes­te oven, een kerst­di­ner als­tu­blieft

Auto Review - - LIFESTYLE -

De re­dac­teu­ren van Au­toRe­view ko­ken heel be­hoor­lijk: als we vier af­bak­crois­sants in twee ses­sies bak­ken, wor­den de eer­ste twee zwart en de laat­ste twee heer­lijk. AEG gaat ons hel­pen met de Sen­seCook-oven. In te­gen­stel­ling tot een tra­di­ti­o­ne­le oven, geef je hier niet de ge­wens­te tem­pe­ra­tuur in, maar het ge­wens­te eind­re­sul­taat. Je steekt zelf de ther­mo­me­ter in het ge­recht, waar­na de oven be­paalt wan­neer er ge­ge­ten kan wor­den. Met een draai­knop stel je in of een bief­stuk ra­re, me­di­um of well do­ne moet zijn. Ui­ter­aard kun je ook an­de­re ge­rech­ten in de oven be­rei­den, zo­als een groen­te­scho­tel, zalm­fi­let en brood. De Sen­seCook moet nog op de markt ko­men – ho­pe­lijk op tijd voor het kerst­di­ner.

prijs nog niet be­kend www.aeg.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.