Hoe­ra, 4K

Auto Review - - LIFESTYLE -

In de winter han­gen we mas­saal op de bank om series te kij­ken en vi­deo­ga­mes te spe­len. Voor men­sen die de­ze hob­by se­ri­eus ne­men, lan­ceert So­ny op 10 no­vem­ber de PlaySta­ti­on 4 Pro. De ‘pro­fes­si­o­ne­le’ spel­com­pu­ter speelt de­zelf­de ga­mes als de nor­ma­le PlaySta­ti­on 4, maar hij spuugt de ga­me­beel­den uit in glo­ri­eu­ze 4K-re­so­lu­tie. Dat is vier keer zo veel pixels als Full HD 1080p. Daar heb je ook een nieu­we 4K-televisie voor no­dig. Het gro­te pu­bliek is daar mis­schien nog niet aan toe, maar de bank­han­gers gaan lang­zaam om, want Net­flix filmt al eni­ge tijd in 4K. Toch twij­fe­len we nog over de aan­schaf, want de PlaySta­ti­on 4 Pro kan geen 4K blu-rays af­spe­len en er komt de­ze feest­da­gen geen tof­fe nieu­we ra­ce­ga­me uit.

prijs nog niet be­kend www.as­ton­mar­tin.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.