VWIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST STADSAUTO’S MET PIT -

Hoe­wel stads­au­to’s re­la­tief goed­koop zijn, schrik ik toch van de prijs van el­ke test­au­to. Ik leef nog steeds in de waan dat een stads­au­to maar tien­dui­zend eu­ro hoeft te kos­ten. Als Volks­wa­gen ver­vol­gens een 90 pk ster­ke Up met air­co en licht­me­taal uit­rolt en daar­bij zon­der blik­ken of blo­zen ver­meldt dat hij ruim 15.000 eu­ro kost, dan denk ik met­een aan af­zet­te­rij. Maar sinds de rij-im­pres­sie van de Up 1.0 TSI in Au­toRe­view9 heb ik twee maan­den de tijd ge­had om te wen­nen aan dat be­drag. Ik vind het nog steeds veel geld voor een stads­au­to, maar kan het on­der­tus­sen op twee ma­nie­ren goed­pra­ten. Je ont­komt er bij de 10.995 eu­ro kos­ten­de i10 na­me­lijk niet aan om 2000 eu­ro meer te be­ta­len voor de Com­fort-uit­voe­ring met de es­sen­ti­ë­le op­ties. Dan zit je al aan 13.000 eu­ro en heb je nog geen licht­me­taal. Nou geeft de nuch­te­re au­to­k­o­per wei­nig om mooie wie­len, maar ik wel. En dat brengt me bij het twee­de punt: de krach­ti­ge Up is een lief­heb­bers­au­to. Je kunt voor­de­li­ger uit zijn door de Up met 60 of 75 pk te ko­pen, maar voor iets meer geld heb je een stads­au­to die leuk is. Tot slot een ob­ser­va­tie: vol­gens mij is de Re­nault Twin­go ie­de­re maand in de aan­bie­ding. Dank­zij de flin­ke korting koop je de goed­koop­ste uit­voe­ring voor on­ge­veer tien­dui­zend eu­ro. Goedkope stads­au­to’s be­staan dus wel, maar ik be­taal toch lie­ver wat meer voor de leu­ke Up.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.