VWIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST SPORTIEVE COUPÉS -

Van al­le uni­for­me Au­di-mo­del­len van de laat­ste ja­ren was de A5 Cou­pé voor mij een guil­ty­plea­su­re. Toen ik de au­to voor het eerst zag, was ik met­een ver­kocht. Een soort­ge­lijk ‘oh la la’ heeft het nieu­we mo­del mij niet we­ten te ont­fut­se­len, maar ik moet toe­ge­ven dat ik op­nieuw zeer on­der de in­druk ben van zijn knap­pe ver­schij­ning en prach­ti­ge in­te­ri­eur. De BMW wekt bij mij min­der heb­be­rig­heid op, al is de 4-se­rie Cou­pé na­tuur­lijk even­min een le­lij­kerd. Tij­dens de test zijn de au­to’s zeer aan el­kaar ge­waagd. De ach­ter­stand die de BMW op­loopt van­we­ge zijn ge­mis aan vier­wiel­aan­drij­ving, zal ik hem niet aan­re­ke­nen. Mét xDri­ve-vier­wiel­aan­drij­ving ligt de prijs van de 430iA Cou­pé na­me­lijk heel dicht bij die van de A5 Cou­pé 2.0 TFSI quat­tro. Ik ba­seer mijn keu­ze daar­om ge­heel op het ont­werp van ui­ter­lijk en in­te­ri­eur: ik vind de Au­di net iets mooi­er dan de BMW.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.