Su­zu­ki Jim­ny

Auto Review - - BETAALBARE 4X4’S -

De­ze Jim­ny zit aan de bo­ven­kant van ons bud­get, maar het is dan ook een bij­zon­der net exem­plaar, met een al­les­zins ac­cep­ta­be­le ki­lo­me­ter­stand én air­co. En dat is ook ’s win­ters fijn, om­dat die dan mee­helpt de rui­ten con­dens­vrij te krij­gen en te hou­den. Ze­ker bij zo’n klei­ne au­to als de­ze Jim­ny zorgt de aan­we­zig­heid van een air­bag voor eni­ge ge­moeds­rust als het om de pas­sie­ve vei­lig­heid gaat. In het bouw­jaar van de­ze Su­zu­ki was ABS ech­ter nog niet ver­plicht en he­laas heeft de eer­ste ei­ge­naar de des­be­tref­fen­de meer­prijs van 2000 gul­den in zijn zak ge­hou­den. Met een leng­te van 3,63 me­ter is de Jim­ny na­tuur­lijk geen au­to waar­mee je om­stan­ders vre­se­lijk im­po­neert, daar kan zelfs die glim­men­de bull­bar wei­nig aan doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.