Volks­wa­gen Golf Va­ri­ant

Auto Review - - BETAALBARE 4X4’S -

De nog al­tijd zeer po­pu­lai­re Golf IV was le­ver­baar met een veel­heid aan aan­drijf­lij­nen: ben­zi­ne­mo­to­ren met vier, vijf of zes ci­lin­ders en vier­ci­lin­der­die­sels in wel vijf ver­mo­gens­va­ri­an­ten. Maar voor on­ze zoek­op­dracht is met na­me in­te­res­sant dat de­ze Golf ook met vier­wiel­aan­drij­ving te koop was. Die 4Mo­ti­on­ver­sie is voor­zien van per­ma­nen­te vier­wiel­aan­drij­ving met Haldex-kop­pe­ling. De­ze nat­te pla­ten­kop­pe­ling ver­deelt het ver­mo­gen nor­ma­li­ter ge­lij­ke­lijk over al­le vier wie­len, maar als de wie­len van één as grip ver­lie­zen, wordt de aan­drijf­kracht au­to­ma­tisch naar de an­de­re as ge­leid. De­ze Va­ri­ant uit 2002 is voor­zien van de 130 pk ster­ke pomp­ver­stui­ver­die­sel en de ri­an­te High­li­ne-uit­rus­ting. Dat be­te­kent dat hij on­der meer kli­maat­re­ge­ling, ESP, ex­tra

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.