€ 3399

Auto Review - - BETAALBARE 4X4’S -

Maar in ruw ter­rein of in de sneeuw ont­popt de­ze mi­ni-4WD zich als een stoere al­les­kun­ner. Door zijn la­ge ge­wicht, per­ma­nen­te vier­wiel­aan­drij­ving en gro­te bo­dem­vrij­heid is hij dan bij­na niet te stop­pen. Ster­ker nog, ze­ker als het in de sneeuw heu­vel­op­waarts gaat, laat de­ze licht­ge­wicht een he­le­boel stoer­der ogen­de suv’s ach­ter zich. Op on­ze keu­rig ge­as­fal­teer­de snel­we­gen is het te­gen­ge­stel­de het ge­val, want met zijn 80 pk voelt de Jim­ny zich daar niet echt thuis. Maar rijd je voor­na­me­lijk in de stad en op pro­vin­ci­a­le we­gen, dan is zo’n Jim­ny een hart­stik­ke gei­ni­ge kar, met sim­pe­le, be­trouw­ba­re tech­niek en zeer be­hap­ba­re on­der­houds­kos­ten. Daar­bij moet je dan wel een oer­saai in­te­ri­eur en een spar­taans rij­com­fort op de koop toe ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.