Su­ba­ru Fo­res­ter

Auto Review - - BETAALBARE 4X4’S -

Ja­ren­lang was de Su­ba­ru Fo­res­ter dé au­to voor men­sen met een dy­na­mi­sche le­vens­stijl en een fiet­sen­dra­ger op de trek­haak. Of een ca­ra­van, maar dan uit­slui­tend in het voor- en na­sei­zoen. Toch is dit een leu­ke au­to, on­danks zijn saaie grij­ze jas. Ken­ners zien aan de ‘brie­ven­bus’ in de mo­tor­kap met­een waar­om: op de 2,0-li­ter mo­tor van de­ze vier­wiel­aan­ge­dre­ven suv is een tur­bo ge­schroefd. Daar­mee is de boxer­mo­tor niet al­leen goed voor een heer­lij­ke rof­fel, maar ook voor lek­ker vlot­te pres­ta­ties. On­danks de be­daag­de au­to­maat kun je de hon­derd­sprint in ne­gen se­con­den af­raf­fe­len en ook tus­se­nac­ce­le­ra­ties kos­ten maar wei­nig tijd. Het nor­ma­li­ter oer­saaie in­te­ri­eur is bij de­ze au­to op­ge­leukt met le­ren be­kle­ding en met hout van de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.