Ja­gu­ar X-Ty­pe

Auto Review - - BETAALBARE 4X4’S -

De X-Ty­pe is on­ge­twij­feld de meest ver­guis­de Ja­gu­ar van de laat­ste 15 jaar. Om­dat de au­to on­der­huids veel tech­niek met de Ford Mon­deo deel­de, na­men veel men­sen de­ze ba­by-XJ niet se­ri­eus. Daar­door bleef de X-Ty­pe, on­danks zijn be­hoor­lijk lan­ge pro­duc­tie­pe­ri­o­de (2001-2010), een vrij zeld­za­me ver­schij­ning. Als oc­ca­si­on­ko­per kun je je voor­deel doen met de im­po­pu­la­ri­teit van de­ze Ja­gu­ar, want de prij­zen lig­gen op een zeer aan­vaard­baar ni­veau. Neem dit groe­ne exem­plaar uit 2001: voor nog geen 3,5 mil­le heb je een zeer fraaie au­to met een smaak­vol in­te­ri­eur vol­gens tra­di­ti­o­ne­le Ja­gu­ar-snit, dat je on­der­dom­pelt in hout en leer. On­der de kap ligt een 2,5-li­ter V6 met een klei­ne 200 pk, die via een vijf­traps­au­to­maat op de – ui­ter­aard – vier wie­len wordt over­ge­bracht. Die ver­want­schap

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.