€ 3450

Auto Review - - BETAALBARE 4X4’S -

met dat min­der adel­lij­ke fa­mi­lie­lid zijn de mees­te men­sen in­mid­dels wel ver­ge­ten. Zo maak je met de­ze Brit bij­na over­al de blits. Neem plaats op dat geu­ri­ge, cog­nac­kleu­ri­ge leer, schuif de keu­ze­hen­del door de klas­siek ogen­de J-ga­te in D en laat die V6 snor­ren. De­ze au­to koop je na­tuur­lijk niet om er­mee door de blub­ber je rag­gen, maar mocht je ooit per on­ge­luk in glad ter­rein te­recht­ko­men, dan sla je in elk ge­val geen mod­der­fi­guur. De Ja­gu­ar staat niet be­kend om zijn la­ge on­der­houds­kos­ten, maar als je hem net­jes on­der­houdt, zijn die best in de hand te hou­den. Dat geldt iets min­der voor de maan­de­lijk­se ben­zi­ne­re­ke­ning, want de zescilinder lust een ste­vi­ge slok. Ver­wacht on­danks de merk­naam geen ruim­te van li­mou­si­ne­for­maat, want dan kom je be­dro­gen uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.