€ 1950

Auto Review - - BETAALBARE 4X4’S -

Ja­pan­se plas­tic­boom. Een beet­je jam­mer vin­den we de niet-ori­gi­ne­le licht­me­ta­len wie­len, maar ver­der ziet de­ze Fo­res­ter er op de fo­to’s bij­zon­der net­jes uit. Ze­ker als je be­denkt dat er een res­pec­ta­be­le 3 ton op de klok staat. Ove­ri­gens baart die ki­lo­me­ter­stand ons niet al te veel zor­gen, want Su­ba­ru’s staan be­kend om hun bo­ven­ge­mid­deld ro­buus­te tech­niek. Hoe­wel het na­tuur­lijk geen ech­te ter­rein­au­to is, kom je op on­ver­hard en in de sneeuw heel ver met de Fo­res­ter. Dat is me­de te dan­ken aan de in­stel­ba­re la­ge gea­ring, een voor­zie­ning die je door­gaans al­leen bij ech­te mod­der­wor­ste­laars aan­treft. Het groot­ste na­deel dat de­ze Ja­pan­ner met zich mee­torst, is zijn ste­vi­ge ben­zi­ne­be­hoef­te. Even af­ge­zien van het vrij plom­pe, niets­zeg­gen­de ui­ter­lijk dan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.