Re­nault Kan­goo

Auto Review - - BETAALBARE 4X4’S -

Be­hal­ve stuur­be­krach­ti­ging, air­bags, ABS en licht­me­ta­len wie­len, heb je als ei­ge­naar van de­ze Re­nault Kan­goo wei­nig om over op te schep­pen. Met uit­zon­de­ring van de enor­me ruim­te en de vier­wiel­aan­drij­ving dan. Daar­mee is dit de ide­a­le au­to als je een va­kan­tie­huis in de Bel­gi­sche Ar­den­nen hebt dat zich nog in de pro­ject­fa­se be­vindt. Ook als je met het he­le ge­zin naar het zui­den af­reist, kun je nog een we­reld aan bouw­ma­te­ri­a­len, ge­reed­schap en an­de­re ba­ga­ge mee­ne­men, want de laad­ruim­te is enorm. Ove­ri­gens moet je bij die tocht­jes naar on­ze zui­der­bu­ren niet al te veel haast hebben, want snel is zo’n Kan­goo 4x4 niet. Daaren­te­gen stelt hij je niet gauw te­leur als je glad­de en hel­len­de bin­nen­we­gen te­gen­komt, want niet voor niets was en is de Kan-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.