T1 IN 3D

Auto Review - - NIEUWS -

Vroe­ger wa­ren puz­zels plat, net als de aar­de. Te­gen­woor­dig maakt Ra­vens­bur­ger drie­di­men­si­o­na­le puz­zels met stuk­jes van kunst­stof die zo dik en stug zijn dat je er­mee de hoog­te en de breed­te in kunt. De nieu­we 3D-puz­zel van de ou­de Volks­wa­gen T1-bus trekt on­ze aan­dacht. Hij be­vat een bo­dem­plaat waar­op je stap voor stap de 162 puz­zel­stuk­jes bouwt. Het dak klik je er la­ter bo­ven­op. Voor de fi­nis­hing touch zijn er ver­schil­len­de ac­ces­soi­res bij­ge­le­verd. Denk hier­bij aan de bum­pers, een surf­plank en draai­en­de wie­len. Ook aan de zij­spie­gels is ge­dacht. En als je er even niet meer uit komt, dan biedt de hand­lei­ding met ge­ïl­lu­streer­de in­struc­ties uit­komst. 29,99 eu­ro www.ra­vens­bur­ger.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.