MES­SEN AAN DE MUUR

Auto Review - - NIEUWS -

Hout staat niet al­leen mooi op het dash­board van En­gel­se klas­sie­kers en in de open haard, het ver­fraait ook je keu­ken. De­ze mes­sen­hou­der ziet er­uit als een ge­wei, maar is ge­maakt van een zwerf­tak. Op de foto zie je tus­sen het twee­de en der­de mes een van de klei­ne ron­de mag­ne­ten die de mes­sen aan­trek­ken. Aan de ach­ter­kant zijn me­ta­len ogen be­ves­tigd waar­mee je de tak kunt op­han­gen aan de muur. Niet één mes­sen­hou­der is het­zelf­de, je weet al­leen dat de tak cir­ca 4 cen­ti­me­ter dik is en on­ge­veer een me­ter lang. Heb je hier­na de houtsmaak te pak­ken, dan kun­nen de­sig­ner Kat­ja Buch­holz en haar team voor jou ook een bij­pas­sen­de ta­fel, kruk en snij­plank ma­ken. 149,90 eu­ro www.buch­holz­ber­lin.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.