OORDEEL

Auto Review - - NIEUWS -

Veel heeft Re­nault niet ge­daan om de Cap­tur aan­trek­ke­lijk te hou­den. En­ke­le cos­me­ti­sche in­gre­pen, kleur­tje hier, velg­je daar. Waar­om zou je ook, als de au­to al zo­veel jaar de best­sel­ler­lijs­ten aan­voert. Voor­lo­pig zit de Cap­tur nog ge­bak­ken, want niet al­leen in Ne­der­land, ook in Eu­ro­pa is hij po­pu­lair. Maar er bre­ken roe­ri­ge tij­den aan: de Volks­wa­gen Groep be­gint zich te roe­ren en ook Opel heeft gro­te plan­nen met com­pac­te cros­sovers. Com­for­ta­be­le au­to die op wei­nig mis­sers te be­trap­pen is Er ko­men in rap tem­po mo­der­ne­re con­cur­ren­ten bij

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.