PEU­GE­OT 206 CC

€ 2800

Auto Review - - NIEUWS -

De 206 CC was ze­ker niet de eer­ste au­to met een hard vouw­dak. Dat was in de ja­ren der­tig de 401 D Cou­pé, ook van Peu­ge­ot. Ver­vol­gens ver­dween het con­cept in de ver­ge­tel­heid, tot­dat Mer­ce­des in 1996 de SLK op de markt bracht. Het was ech­ter de 206 CC die een wa­re ra­ge ont­ke­ten­de. Na­dat hij in 2001 het spits had af­ge­be­ten, zag elk merk wel brood in een – min of meer – be­taal­ba­re ca­brio-cou­pé. De 206 CC bleek na­me­lijk een enor­me klap­per. Voor veel men­sen met koud­ca­brio­vrees was hij het per­fec­te com­pro­mis tus­sen een cou­pé met vast dak en een open au­to. An­ders dan de stof­fen kap van tra­di­ti­o­ne­le ca­brio’s, vraagt het dak van een ca­brio­cou­pé geen ex­tra aan­dacht. Zo­lang het hef­me­cha­nis­me en al­le bij­be­ho­ren­de elek­tro­ni­ca goed blij­ven wer­ken, ten­min­ste. Maar dat slim­me dak vormt ze­ker niet de eni­ge char­me van de 206 CC. De au­to ziet er nog al­tijd vlot uit en is dat ook. Ze­ker met zo’n flin­ke 2,0-li­ter mo­tor is-ie hart­stik­ke alert, zelfs in de vijf­de ver­snel­ling. Als je die kunt vin­den ten­min­ste, want de be­die­ning van de ver­snel­lings­bak is zo vaag als een po­li­ti­cus in for­ma­tie­tijd. Met het weg­ge­drag is wei­nig mis, zo­dat je scher­pe boch­ten niet hoeft te schu­wen. Die (twee­kleu­ri­ge) ach­ter­bank is na­tuur­lijk een la­cher­tje; hier wil en kan geen hond zit­ten. Oké, een chi­hua­hua dan. Of twee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.