SMARTPHO­NE IN DE HOUDGREEP

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - 39,95 eu­ro www.ca­me­r­a­land.nl

De GripTight van Jo­by is niet bij­zon­der mooi, maar wel reu­ze han­dig. Door hier je smartpho­ne in te klem­men, krijg je de be­schik­king over een hand­vat en dat maakt het veel ge­mak­ke­lijk om lan­ge film­pjes te schie­ten. Je kunt het hand­vat ook een slag draai­en, zo­dat de GripTight dient als sta­tief. Jo­by heeft zelfs re­ke­ning ge­hou­den met het ma­ken van groeps­fo­to’s waar je zelf ook op wilt staan, door een blue­tooth af­stands­be­die­ning bij te le­ve­ren. De uni­ver­se­le hou­der houdt smartpho­nes die tus­sen de 56 en 91 mil­li­me­ter breed zijn in de houdgreep.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.