POR­SCHE HEEFT GE­LUIS­TERD

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - 499 eu­ro www.por­sche-de­sign.com

An­der­half jaar ge­le­den heb­ben we in de­ze ru­briek har­te­lijk moe­ten la­chen om de 911 GT3 sound­bar van Por­sche De­sign – een luid­spre­ker ge­maakt van een ori­gi­neel GT3-uit­laat­sys­teem. Dat gein­tje kost­te 2949 eu­ro. Nu is er een re­la­tief be­taal­baar al­ter­na­tief. De 911 Spea­ker van 499 eu­ro is ook ge­maakt door Por­sche De­sign en ge­bruikt we­der­om de uit­laat­pij­pen van de GT3. Van­waar de fas­ci­na­tie voor de uit­laat van die 911? Was er tij­dens het pro­duc­tie­pro­ces soms een ‘0’ te veel in­ge­toetst? Hoe dan ook, de be­hui­zing is van alu­mi­ni­um, de af­speel­tijd op de ac­cu be­draagt 24 uur en hij weegt 3,3 ki­lo. Het ver­mo­gen is 60 Watt en hij kan over­weg met blue­tooth en Near Field Com­mu­ni­ca­ti­on.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.