OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

De ver­nieuw­de e-Golf biedt al­le voor­de­len van een door­snee Golf, dus met de rij­ei­gen­schap­pen, het prak­tisch ge­mak en de uit­stra­ling zit het wel snor. Dank­zij de elek­tri­sche aan­drijf­lijn ver­snelt hij soe­pel en krach­tig. Het stroom­ver­bruik is laag, waar­door je re­a­lis­tisch ge­zien 200 tot 250 ki­lo­me­ter op een ac­cu­la­ding rijdt. Af­ge­zien van de for­se prijs staat niets ‘het volk’ nog in de weg om elek­trisch te gaan rij­den. Rijdt, zit en voelt als een Golf, maar dan elek­trisch met een bruik­ba­re ac­tie­ra­di­us Laadt al­leen bij de CCS-laad­paal snel op (40 kW), de ge­wo­ne stek­ker gaat tot 7,2 kW

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.