OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Met een Eu­ro­pees markt­aan­deel van 10,3 pro­cent over­vleu­gelt de Qas­h­qai al zijn con­cur­ren­ten. Als cros­sover-pi­o­nier heeft hij dus ab­so­luut geen last van de wet van de rem­men­de voor­sprong. Qas­h­qai-rij­ders zijn over het al­ge­meen zeer te­vre­den met hun au­to. We ver­wach­ten dat dit on­ver­min­derd zal gel­den voor de ge­fa­ce­lif­te ver­sie. Ze­ker om­dat de Qas­h­qai wel be­ter, maar nau­we­lijks duur­der is ge­wor­den. Voor­lo­pig zijn de Volks­wa­gen Ti­gu­an, de Peu­ge­ot 3008 en de Re­nault Kad­jar nog niet van Ko­ning Qas­h­qai af ... Krach­ti­ge mo­tor, veel vei­lig­heids­sys­te­men, stil en com­for­ta­bel Ge­da­teerd in­fo­tain­ment, on­ge­voe­li­ge be­stu­ring, niet de ruim­ste in zijn klasse

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.