WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Tel­kens als er een Vol­vo V90 op de re­dac­ti­o­ne­le par­keer­plaats staat, is het vech­ten om de sleu­tel. De au­to over­rom­pelt je met zijn ver­lei­de­lij­ke ui­ter­lijk en zo mo­ge­lijk nog mooi­e­re in­te­ri­eur – en ja, hij rijdt ook nog eens ver­draaid lek­ker. Vol­vo’s eer­ste se­ri­eus gro­te sta­ti­on­wa­gon sinds lan­ge tijd – die kan wed­ij­ve­ren met de E-klasse en con­sor­ten – is een zeer ge­slaag­de au­to. Maar toch merk je dat de Zwe­den wat er­va­ring mis­sen met au­to’s van dit for­maat. BMW heeft sinds 25 jaar een sta­ti­on­wa­gon van de 5-se­rie, en die er­va­ring merk je. Wat is de nieu­we 5 Tou­ring een ge­wel­di­ge au­to! Ook al is hij niet de al­ler­groot­ste in zijn klasse, hij weet zijn con­cur­ren­ten zon­der veel moei­te te over­tref­fen. Daar­naast vind ik het ook nog eens een erg mooie au­to. Mis­schien nog wel mooi­er dan de Vol­vo V90 …

Igor Stuif­zand

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.