Up­da­te voor XJ

Auto Review - - NIEUWS -

Jaguar heeft zijn groot­ste se­dan licht bij­ge­punt en te­vens het mo­to­ren­pro­gram­ma op de schop ge­gooid. Het span­nendst is de kers­ver­se XJR575, Ja­gu­ars nieuw­ste wa­pen in de strijd te­gen de Duit­se top. Niet heel ver­ras­send le­vert de su­per­char­ged V8 on­der de kap van de su­per­se­dan 575 pk. Dat is ge­noeg om de hon­derd­sprint in 4,4 se­con­den af te raf­fe­len. De top­snel­heid be­draagt geen af­ge­re­gel­de 250 km/h, maar een ma­gi­sche 300 km/h. De ver­nieuw­de XJ is le­ver­baar van­af 103.330 eu­ro. Voor de XJR575 moet je min­stens 204.150 eu­ro af­tik­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.