BRITS-ITA­LI­AAN­SE SCHONE

Auto Review - - NIEUWS -

Vo­rig jaar maak­ten we al ken­nis met de beeld­scho­ne Vanquish Zagato Volante, re­cen­te­lijk ont­hul­den de Brit­ten de zo mo­ge­lijk nog mooi­e­re Speedster-va­ri­ant, ge­te­kend door het Ita­li­aan­se de­sign­huis Zagato. Blijk­baar is het in Ita­lië al­tijd mooi weer, want de Speedster be­schikt niet over een ca­bri­o­dak dat je in ge­val van re­gen kunt slui­ten. Er wor­den slechts 28 Speed­sters ge­bouwd, die naar ver­luidt al­le­maal al een baas­je heb­ben ge­von­den. Be­hal­ve de Speedster bouwt Aston Mar­tin ook een Zagato Shooting Bra­ke, maar daar­van wa­ren bij het ter per­se gaan van dit ma­ga­zi­ne nog geen beel­den be­schik­baar. Bei­de mo­del­va­ri­an­ten zijn voor­zien van een at­mos­fe­ri­sche V12-mo­tor, die 600 pk le­vert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.