Nostal­gi­sche si­gaar

Auto Review - - NIEUWS -

Infiniti ver­ras­te vriend en vij­and on­langs met de Prototype 9, waar­mee het merk zijn re­pu­ta­tie tij­dens het Ame­ri­kaan­se klas­sie­ker­feest­je op Peb­ble Beach luis­ter wil bij­zet­ten. De zil­ver­grij­ze mo­no­pos­to oogt als een ra­ce­au­to uit het be­gin van de vo­ri­ge eeuw, in­clu­sief spaak­wie­len, im­men­se rem­men met koel­rib­ben en een me­ters­lan­ge mo­tor­kap. Je ver­wacht elk mo­ment dat er een acht­ci­lin­der lijn­mo­tor ron­kend en ro­kend tot le­ven ge­wekt kan wor­den, maar schijn be­driegt hier schan­de­lijk. In wer­ke­lijk­heid is de Prototype 9 een elek­tri­sche au­to, voor­zien van een 162 pk en 320 Nm ster­ke elek­tro­mo­tor. Daar­mee snelt deze re­trora­cer in 5,5 se­con­den naar de 100 km/h. De top­snel­heid van de nog geen 900 kg we­gen­de au­to be­draagt een be­schei­den 170 km/h, maar geef toe, fraai is-ie wel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.