TE­RUG­KEER VAN DE GSI

Auto Review - - NIEUWS -

Sinds het ver­dwij­nen van de Cor­sa GSi in 2010 kre­gen de snel­ste va­ri­an­ten van de di­ver­se Opel-mo­del­len stee­vast het OPClo­go op­ge­plakt. Bij de in­tro­duc­tie van de (voor­lo­pig) snel­ste Insignia wordt het al­ou­de GSi-la­bel ech­ter weer van stal ge­haald. Via al­le vier de wie­len brengt de Insignia GSi 260 pk en 400 Nm op het as­falt. Daar­voor heeft hij niet meer dan een 2,0-li­ter viercilinder mo­tor no­dig, ter­wijl de vo­ri­ge Insignia in de OPC-ver­sie nog een 2,8-li­ter V6 aan boord had. Die le­ver­de wel­is­waar 325 pk, maar woog ook 160 ki­lo meer. Vol­gens Opel is de GSi op de Nord­schlei­fe dan ook dui­de­lijk snel­ler dan zijn voor­gan­ger, maar exac­te pres­ta­tie­cij­fers zijn nog niet be­kend­ge­maakt. Aan de bui­ten­kant zor­gen 20-inch wie­len, mat chro­men lucht­in­la­ten in de voor­bum­per en als ver­chroom­de stort­ko­kers ver­mom­de uit­la­ten in de ach­ter­bum­per voor de spor­tie­ve ac­cen­ten. Bo­ven­dien ligt de GSi iets dich­ter bij het as­falt dan zijn be­schei­de­ner broers. Tor­que vec­to­ring, het adap­tie­ve Flex­ri­de-on­der­stel – in­clu­sief een li­be­ra­le Com­pe­ti­ti­on-mo­de – en aan­ge­pas­te Brem­bo-rem­men as­sis­te­ren de vier­wiel­aan­drij­ving om al­le po­wer in goe­de ba­nen te lei­den. Zo kun je, ge­ze­ten in de spe­ci­aal voor de GSi ont­wik­kel­de le­ren sport­stoe­len, re­de­lijk on­be­zorgd op de alu­mi­ni­um pe­da­len stam­pen. Als je het wat rus­ti­ger aan doet, kun je vol­gens Opel toe met 8,6 li­ter ben­zi­ne per 100 km (1 op 11,6). Eind dit jaar staat de Insignia GSi bij de dea­ler, maar hoe­veel je aan hem moet over­ma­ken als je de au­to wilt mee­ne­men, is nog on­ge­wis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.