WEE­TJES OVER DE SNEL­WEG

Auto Review - - WEETJES -

El­ke maand zoe­ken we feitjes over een au­to­ge­re­la­teerd on­der­werp bij el­kaar waar­mee je ge­ga­ran­deerd in­druk maakt op je vrien­den. Deze keer gaat het over de snel­weg, die op veel plek­ken werd op­ge­knapt ter­wijl jij op va­kan­tie was. De snel­weg be­staat in Ne­der­land in­mid­dels 80 jaar. DE AL­LER­EER­STE SNEL­WEG WERD IN 1921 IN BERLIJN GE­BOUWD: DE 9 KI­LO­ME­TER LAN­GE AVUS (AUTOMOBIL-VERKEHRS- UND ÜBUNGS-STRASSE). HIJ WERD EI­GEN­LIJK AL­LEEN GE­BRUIKT ALS TEST- EN RACECIRCUIT. IN 1932 OPEN­DE BUR­GE­MEES­TER ADENAUER VAN KEULEN DE EER­STE ECH­TE AU­TO­BAHN, TUS­SEN KEULEN EN BONN. DE EER­STE SNEL­WEG IN NE­DER­LAND WAS DE A12 TUS­SEN VOORBURG EN ZOETERMEER. DE WEG WERD IN GE­BRUIK GE­NO­MEN IN 1937 EN WAS DE EER­STE SNEL­WEG TER WE­RELD MET EEN VLUCHTSTROOK.

DE NE­DER­LAND­SE SNEL­WEG MET HET HOOG­STE NUM­MER, IS DE TUS­SEN KNOOPPUNT NEERBOSCH EN NIJMEGEN . HET NUM­MER WORDT SLECHTS ADMINISTRATIEF GE­BRUIKT. DE LANG­STE SNEL­WEG VAN ONS LAND IS NIET DE , MAAR DE . HIJ IS LANG EN GAAT VAN AM­STER­DAM NAAR NIEUWESCHANS IN GRO­NIN­GEN, WAAR HIJ OVERGAAT IN DE . VAN 1952 TOT 1997 LAG ER EEN 20 ME­TER BREED STUK AS­FALT TUS­SEN HET RIJKSMUSEUM EN HET CONCERTGEBOUWPLEIN IN AM­STER­DAM. DIT WERD WEL DE KORSTE SNEL­WEG VAN NE­DER­LAND GE­NOEMD.

Aan de da­ge­lijk­se fi­les is ie­der­een ge­wend, maar de eer­ste Ne­der­land­se fi­le – op Eer­ste Pink­ster­dag 1955 bij knooppunt Ou­den­rijn – was een toe­ris­ti­sche at­trac­tie. Men­sen kwa­men met kleed­jes en klap­stoel­tjes om dit nieu­we fe­no­meen van­uit de berm ga­de te slaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.