Isa­bel­la drea­min’

Auto Review - - NIEUWS -

Deze schit­te­ren­de vier­deurs cou­pé is een voor­proef­je van wat ons te wach­ten staat als Borg­ward weer naar Eu­ro­pa komt. Het al­ou­de Duit­se merk be­leef­de in 2016 zijn we­der­ge­boor­te, maar is vol­le­dig in Chi­ne­se han­den. In Chi­na ver­koopt Borg­ward maan­de­lijks en­ke­le dui­zen­den exem­pla­ren van de suv’s BX5 en BX7. De 5 me­ter lan­ge Isa­bel­la Con­cept heeft een elek­tri­sche aan­drijf­lijn en vier schuif­deu­ren, en is de mo­der­ne in­ter­pre­ta­tie van de Isa­bel­la Cou­pé uit de ja­ren 50. De au­to heeft een fu­tu­ris­tisch in­te­ri­eur en Borg­ward be­looft een ac­tie­ra­di­us van 500 ki­lo­me­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.